REDEGJØRELSE ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Loven innebærer at Isotak Bygg AS må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet vi gjør for å sikre dette. Våre leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet.


Vi ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre leverandører deler vår holdning til etiske retningslinjer og etterlevelse. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Vi har kartlagt våre viktigste leverandører med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter. 


Arbeidet med våre plikter ifbm. Åpenhetsloven, vil være en pågående prosess, hvor vi suksessivt vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade.


Spørsmål vedrørende Isotak Bygg AS`etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til: post@isotak.no


Vårt arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med vår metodikk for aktsomhetsvurderinger.