REDEGJØRELSE ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold. Loven innebærer at Isotak Bygg AS må kunne gi allmennheten tilgang på
informasjon om disse forholdene, og arbeidet vi gjør for å sikre dette.
Våre leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår
virksomhet. Vi ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre
leverandører deler vår holdning til etiske retningslinjer og etterlevelse. Våre leverandører og
avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og
miljø.

 
Vårt arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med vår metodikk for
aktsomhetsvurderinger. Vi har startet kartleggingen av våre leverandører med tanke på de
risikoområdene åpenhetsloven omfatter, og tilskrevet enkelte leverandører for å få ytterligere
informasjon. Dette arbeidet vil være en pågående prosess, hvor vi suksessivt vil avdekke potensiell
risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade.
Spørsmål vedrørende Isotak Bygg AS`etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til: post@isotak.no

Informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Isotak Bygg AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de.

Denne personvernerklæringen gjelder for: www.isotakbygg.no

  

Personopplysninger vi samler inn og behandler

 

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 

 • Grunnleggende informasjon: Navn
 • Kontaktinformasjon: Adresse, telefonnummer, epostadresse
 • Kundeaktivitet: Lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.
 • Cookies: se vår informasjon om cookies her – isotakbygg.no/cookies

 

Personopplysningene samles inn direkte fra deg gjennom informasjon du oppgir til oss og i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter.

 

  Hvordan vi bruker personopplysningene

   

  Levering av tjeneste/avtaleinngåelse

  Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

   

  Administrasjon av kundeforhold

  Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

   

  Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

  Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

   

  Tilpasset brukeropplevelse

  Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

   

  Salg og markedsføring

  Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, for eksempel, reservere deg fra å motta epost fra oss. I tillegg til dette kan vi også be deg om samtykke til å bruke dine personopplysninger til såkalt profilering, hvor vi utleder interesser og behov på bakgrunn av dine personopplysninger. Hensikten med profilering vil være at markedsføringen vår skal bli mer relevant.

   

  Systemovervåking, feilretting mm.

  Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

   

  Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger

  Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

   

  Dine rettigheter

  Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på ingunn@isotak.no.

   

  Rett til innsyn i egne opplysninger

  Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

   

  Rett til korrigering av personopplysninger

  Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

   

  Retten til sletting av personopplysninger

  Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

   

  Begrensning av behandling av personopplysninger

  I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

   

  Protestere mot en behandling av personopplysninger

  Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

   

  Dataportabilitet

  Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

   

  Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

  Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.